Livrari


Cheresteaua de fag uscată se livrează o lungime pe pachet, cu secțiunea de 1x1m.

Expedierea mărfii se poate face cu camioane (1 TIR = ~28m3), cu containere (1 container de 40' = ~32m3) sau cu vagoane acoperite
(1 vagon RILS = ~60m3).

Incarcărea se face in incinta fabricii, cu mijloacele mecanice ale vanzătorului, costul operațiunilor de manipulare si încărcarea fiind incluse in prețul mărfii.

ANUNŢ

S.C. FOREX S.R.L., anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul “CONSTRUIRE HOTEL SI STUDIO SPORT CU SALA DE EVENIMENTE” propus a fi amplasat în jud. Brașov, Municipiul Brașov, str. Turnului nr. 1.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brașov, str. Politehnicii nr. 3, în zilele de luni – joi, între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbv.anpm.ro/noutati.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.
(Data publicării: 08.05.2018)