Presentation

Beech (Fagus Sylvatica)


Out of all hardwood species, beech (Fagus Sylvatica) is the one most widely spread in the Romanian Carpathian Mountains, belonging thus to the only unpolluted forest area in Europe. Its dense but mild and homogenous structure makes the Romanian beech suitable for any kind of processing. It can be bent and dried under best conditions, being excellent not only for mechanical processing, but also perfect for final finishings (solutions for surface treatments) FOREX has succeeded to bring out these natural characteristics of the Romanian beech wood, by using an adequate technology for log processing, consisting basically in the use of the band-saw.

FOREX has been an NHLA member since 2006, applying standard sorting criteria in lumber grading, according to NHLA rules.

Our main products are: lumber and semi-finished products.

ANUNŢ

S.C. FOREX S.R.L., anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de continuare a procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul “CONSTRUIRE HOTEL SI STUDIO SPORT CU SALA DE EVENIMENTE” propus a fi amplasat în jud. Brașov, Municipiul Brașov, str. Turnului nr. 1.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brașov, str. Politehnicii nr. 3, în zilele de luni – joi, între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbv.anpm.ro/noutati.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.
(Data publicării: 08.05.2018)